باران

و شایسته این نیست باران ببارد .....و در پیشوازش دل من نباشد..

نكات چالش دار درس 1

سخني پيرامون درس:

 

به نظر مي­رسد كه اين درس به­دليل تازگي و جديد بودن مطالب آن براي دانش­آموزان، از جايگاه ويژه­اي برخورد است و نگاه جديدي به دانش­آموزان در مورد مسايل زبان­شناسي مي­دهد. چالش­ها و نارسايي­هايي كه در برخي از دروس زبان­شناسي با آن مواجه مي­شويم، دراين درس ديده ­نمي­شود و گمان مي­رود به شرط اين­كه اگر خود همكاران بر اهميت دروس زبان­شناسي واقف باشند و از همه مهم­تر بر مفاهيم و موضاعات آن آشنايي كامل و احاطه داشته باشند، مي­توانند نگاه تازه­اي به ادبيات فارسي و زبان­فارسي به دانش­آموزان بدهند،.

توصيه مي­شود اين درس را چنان مشتاقانه و باانگيزه درس دهيم تا بتوانيم دانش­آموزان را به  دروس بين­رشته­اي چون
زبان­شناسي كه امروزه هم رشته­اي مهندسي و هم رشته­اي انساني است،  علاقه­مند سازيم.

رشته­ي زبان­شناسي در دانشگاه­هاي ايران سابقه­ي خيلي طولاني ندارد و جزء رشته­هايي است كه اگر جايگاه آن براي
دانش­آموزان مشخص شود، مي­تواند يكي از اولويت­هاي مهم آنان در ادامه­ي تحصيل باشد.


نكات چالش دار درس 3

چالشهای درس مروری برنگارش دوره­ی راهنمایی

 

-          اصلی ترین ایراد این درس ایجاز و اختصار بیش از حد آن در ارايه مطلب است، چنانکه برای دانش آموزی که مطالب دوره­ی راهنمایی را به خاطر ندارد، گنگ و مبهم است. به عنوان مثال: "رعایت اصل رسایی نوشته" در تبدیل گفتار به نوشتارنیاز به توضیح بیشتر دارد و یا توصیف و بازسازی وقایع و رویدادها نیز یادداشت کردن خاطرات روزانه با شرح حال نویسی تفاوت­هایی دارد که اگر به آن پرداخته نشود برخی از دانش آموزان آن دو را با هم اشتباه می گیرند.

-          مورد بعدی، اشاره­ی گذرا به عناصر زیبایی سخن است که توضیح آن به عهده­ی دبیر گذاشته شده و مثال و توضیحی برای آن نیامده است.

-          مورد 15 عبارت است از خلاصه و گزارش و تهیه­ی روزنامه دیواری ولی فقط خلاصه نویسی با رنگ مشخصی (قرمز) نوشته شده است دو مورد بعدی به شکلی آمده که تصور می­شود زیر مجموعه­ی خلاصه نویسی است.

-          از مواردی که در تبدیل گفتار به نوشتار ذکر شده عدم استفاده از کلمات شکسته است، در حالیکه مادر گفتگو­های افراد نمایش داستان می­توانیم از کلمات شکسته استفاده کنیم و به این موارد استثنا اشاره­ای نشده است.


 

طرح نکات چالش برانگیز درس چهارم زبان فارسی 1

همراه با چند پیشنهاد و راهکار

 

 

 

نکته ی اول و راهکار آن : اصلاح در تعریف مفعول

 

در کتاب های درسی آمده است : " متمم نوعی مفعول است که با حرف اضافه همراه می شود و مانند مفعول ، نمی توان آن را حذف کرد . "         (      زبان فارسی 3 ، درس هفتم ، جمله و اجزای آن ) 

با توجه به این توضیح بهتر است برای مفعول تعریف شامل تری ارائه داد بدین ترتیب که :

 مفعول آن جزء از گزاره است که فعل هایی غیر از " شدن ، بودن ، گشتن ، گردیدن و ...  " به آن نیاز دارند .

( چه همراه با نقش نمای " را " و چه همراه با نقش نمای حرف اضافه بیاید . )

 

نکته ی دوم و راهکار آن :  اصلاح در تعریف قید

 

در جمله ی آخر درس چهارم زبان فارسیِ یک آمده است :

" قید در هر جای جمله که باشد ، جزیی از اجزای گزاره است . "   

بهتر است به جای واژه ی " جزء " از کلمه ی " عضو " یا " عامل " استفاده شود . زیرا در تعریفی که همواره به دانش آموزان ارایه می شود ، اجزای جمله فقط " نهاد ، مفعول ، متمم فعل ، مسند و فعل " هستند و هر یک غیر قابل حذفند.

 

نکته ی سوم و راهکار آن : ایجاد زیرسازی های دستوری پیش از تدریس

 

مشکلی که دبیران محترم زبان فارسی حتی تا پایان دوره ی پیش دانشگاهی با آن دست به گریبان هستند ، سطحی بودن دانستنی های دستوری دانش آموزان و برخورد ناشیانه ی آن ها با این مباحث است ؛ که صد البته ریشه در تمرین اندک و تاکید نکردن بر این موضوعات در امر آموزش دارد .

ضرورت دارد دبیران دلسوز با تاکید بر شناساندن مباحث " جمله " ، " گروه " و " وضعیت مکانی نهاد " ، مطالب را در ذهن فراگیران ، عمیق و نهادینه کنند .که البته این امر نیازمند زیرسازی های دستوری است .

 

زیرسازی های دستوری پیش از تدریس

 

 

 

 


1 شناساندن جمله ( ی ساده ) و تعداد آن ( در جمله های مرکب ) به دانش آموز با توجه به نکته های زیر :

الف ) با استفاده از جمله های شعر و نثر از آسان به مشکل ( حتی الامکان از درس های 1 تا 3 ادبیات 1 )

ب ) با توجه دادن دانش آموز به اهمیت فعل در ساخت جمله ( هر یک جمله ضرورتا به یک فعل نیاز دارد . )

پ ) با آوردن جمله های دارای فعل محذوف

ت )  بدون اشاره به ساده یا مرکب بودن جمله

ث ) بدون استفاده از  شبه جمله هایی مثل منادا

ج ) بدون استفاده از جمله هایی با افعال مهجور  مانند « پدر را نباید که داند پسر » 

 

نمونه هایی برای آشنایی با جمله 

 

از خدا جوییم توفیق ادب

قطره ی علم است اندر جان من

هر کاری که با نام خدا آغاز نشود ابتر است .

چون تو با مایی نباشد هیچ غم

برآوردش از جای و بنهاد پست

دگرها شنیدستی این هم شنو

بکوشیم فرجام کار آن بود

همی خواست از تن سرش را برید

نگیرم فریب تو زین در مکوش

بدو داد و گفتش که این را بدار  

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید 

گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید

 

 

2 – شناساندن گروه ها به دانش آموز  با توجه به نکته های زیر :

الف ) با استفاده از جمله های شعر و نثر از آسان به مشکل ( حتی الامکان از درس های 1 تا 3 ادبیات 1 )

ب ) بدون اشاره ی جدی به انواع گروه ( اسمی ، قیدی ، فعلی )

پ ) بدون استفاده از ساختار فعل مرکب

ت ) با تاکید بر این که نقش نماها گروه نیستند . ( نقش نماهای : ربط ، متممی ، مفعولی ، ندا ، ....  )

ث ) با توجه دادن دانش آموز به اهمیت نقش نمای اضافه

 

نمونه هایی برای آشنایی با گروه ها

  

شاهنامه یِ فردوسی  نمونه یِ اعلایِ حماسه  است .

عطاملکِ جوینی  با  نثری شیوا  به  ستایشِ پروردگارِ عالم  و  رسولِ اکرم  پرداخته است .

تاریخِ جهان گشایِ جوینی  شرحِ وقایعِ تاریخیِ قرنِ هفتمِ هجری و حمله یِ مغول به سرزمینِ ما  ست .

جهان  پر  است  ز  گلبانگِ عاشقانه یِ ما

نوایِ گرمِ نی  از  فیضِ آتشین نفسی  است

خرامان  بشد  سویِ آبِ روان

سرِ مهتری  زیرِ گَرد  آوَرَد

از  آن پس  بسازید  سهراب را

سبک  تیغِ تیز  از  میان  برکشید

به  کُشتی گرفتن  برآویختند

تو  پورِ گُوِ پیلتن  رستمی   

 

3 – شناساندن وضعیت مکانی نهاد به دانش آموز * با توجه به نکته های زیر :  

الف ) با استفاده از جمله های شعر* * و نثر از آسان به مشکل ( حتی الامکان از درس های 1 تا 3 ادبیات 1 )

ب ) با رعایت جایگاه مکانی متفاوت برای نهاد در جمله ها 

پ ) با توجه دادن دانش آموز به این نکته ی مهم که ابتدا نهاد را در فعل ردیابی کند . ( تا امکان خطای آن ها به صفر برسد . )

ت ) تاکید بر این نکته که در برخی جمله ها فعل حذف می شود ؛ در چنین جمله هایی اگر نهاد جدا هم حذف شده باشد ،      

      ردیابی نهاد نیاز به دقت بیشتر دارد .

ث ) با توجه دادن دانش آموز به جمله هایی که نهاد جدا حذف می شود .

ج ) با توجه دادن دانش آموز به جمله هایی که فهل مجهول دارند . ( در چنین جمله هایی ، مفعول جانشین نهاد می شود . )

چ ) با تاکید بر این که نهاد حتما نباید شخص یا شیی باشد ، بلکه ممکن است نهاد یک ضمیر یا اسم مبهم یا یک مفهوم باشد .

                                                                                                                                                          

نمونه هایی برای آشنایی با نهاد

 

اختران رخشان به پرتو روشنی و پاکی او تابنده اند .

برای شناخت و سنجش آثار ادبی نیز این کار ضرورت دارد .

مگر کان دلاور گُوِ سالخورد  / شود کشته بر دست این پیرمرد ( فعلِ جمله مجهول است . )  

با تو یادِ هیچ کس نبود روا

ابر می گرید و می خندد از آن گریه چمن  

ز کف بفکن این گرز و شمشیر و کین ( نهادِ جمله محذوف است)

ورا نام تهمینه سهراب کرد

پرستیدنِ اوست سزاوار . ( نهاد ، یک مفهوم است )

ما چو مرغان حریصی بی نوا ( فعلِ جمله محذوف است . )

وارهانش از هوا وز خاک تن ( نهادِ جمله محذوف است )

بخواهد هم از تو پدر کین من

نه هر که به قامت مهتر ، به قیمت بهتر . ( نهاد ، اسم مبهم  است . )

ز سوز سینه بود گرمی ترانه ی ما

ببندید یک شب بر او خواب را ( نهادِ جمله محذوف است )

از این خویشتن کُشتن اکنون چه سود ؟

چه جایِ شکر و شکایت ز نقش بیش و کم است ؟ 

هر که بامش بیش برفش بیشتر ( نهاد ، اسم مبهم  است . )

 

 

 *دانش آموزان به اشتباه گمان می کنند که اولین کلمه ای که در جمله می آید ، نهاد است . بر اساس این سوء برداشت ، در تشخیص نهاد و سایر گروه های اسمی جمله به ویژه اگر نشانه ای هم نداشته باشند دچار مشکل می شوند .

* * به ویژه در شعر ، زیرا معمولا در شعر ، نهاد به ضرورتِ وزن  در ابتدای جمله نمی آید . 

 

نکته ی چالش‌برانگیز این درس عبارت است از:

- تشخیص متمم فعل از متمم قیدی.

برای تفهیم بهتر این بخش از درس پیشنهاد می‌شود که تفاوت فعل‌هایی که حرف اضافه‌ی اختصاصی دارند با دیگر فعل‌ها در مثال‌های متعدد بررسی شود.

مثال:

w او از مدرسه آمد.  /  او با دوستش آمد. / او به خاطر من آمد. / او برای دیدنم به خانه ام آمد. /

 او تا غروب می آید. / او در تاریکی شب آمد.

همین‌طور که مشاهده‌می‌شود، فعل "آمد" می‌تواند همراه حروف اضافه‌ی مختلف به‌کاررود و حرف اضافه‌ی اختصاصی ندارد و در همه‌ی جمله‌های بالا فقط یک معنی می‌دهد که همان آمدن است.

w او شب‌ها به استراحت می‌پردازد.

در این جمله نمی‌توان به جای "به" حرف اضافه‌ی دیگری استفاده کرد. در واقع پرداختن فقط با "به "

به کار می رود.

آوردن چند نمونه ی دیگر وهم چنین دادن جدول زیر به دانش آموزان (که مربوط به فعل هایی است که حتماً متمم فعل می گیرند) می تواند کارساز باشد.

مصدر

حرف اضافه

اندیشیدن، بازگشتن، بالیدن، برازیدن، برخوردن، پرداختن، بردن،پیوستن، تاختن، چسبیدن، رسیدن(به معنی نائل شدن،منجرشدن)،گراییدن، گرویدن، گریختن، مانستن، نازیدن، نگریستن

به

جنگیدن، درآمیختن،ساختن(به معنی سازگار بون)، ستیزیدن، آمیختن(به معنی مخلوط‌شدن)

با

پرهیزیدن، ترسیدن، رنجیدن، گذشتن(صرف نظر یا عفوکردن)،رهیدن، گریختن، برگشتن، بازماندن

از

 


نكات چالش دار درس 5

 

بررسی برخی از نکات درسی

 

ای ندرس در پایه ی اول اطلاعات کلی در مورد ویرایش و اهمیت آن به دانش آموزان می دهد. معلم هم تلاش می کند در حد درک و فهم دانش آموزان مفهوم و اهمیت ویرایش را به آنان آموزش دهد. و از روش هایی مانند تمرین و مقایسه آنها را با بحث ویرایش آشنا سازد اما در خود آزمایی شماره 1 درس متنی طولانی برای نشانه گذاری و مشخص کردن بندها انتخاب شده است. با توجه به این که در یک    جلسه­ی  درسی نمی توان از دانش آموزان انتظار داشت که کاملاً مسلط بر این گونه تمرین ها باشد. بهتر است عبارت های کوتاه تری انتخاب شود تا دانش آموزان با علاقه و رغبت بیشتری به حل تمرین بپردازند.

نکته بعدی در جدول علائم نگارشی است که بهتر است تعدادی از این ها در پایه­ی اول آموزش داده شود و بقیه­ی علائم را در پایه ی دوم و سوم آموزش ببینند.

 

 

 

 

 

نكات چالش دار درس 6

به نام خداوند جان آفرین       حکیم سخن در زبان آفرین

       &            نکات چالش دار درس :

×    در صفحه ی 31 درس ، بند اول به فایده ی دو ساختی بودن زبان اشاره می گردد که : موجب می شود که به زبان های انسانی به چنان امکانات پیچیده و گسترده ای دست یابند که نظیر آن ها در زبان های دیگر یافت نمی شود . و اشاره ای به امکانات پیچیده و گسترده نمی گردد .

×    در بند دوم صفحه ی 31 به دومین ویژگی زبان انسان یعنی زایایی ، اشاره می کند که برای آن یک مثال آورده شده که :

« ابرها پاورچین پاورچین وارد شدند .» اما دیگر  توضیحی نمی دهد که چگونه می توان جمله ی مورد نظر را گسترش داد .

×    در صفحه ی 32 در قسمت لهجه ، این واژه تعریف می شود اما بدون هر گونه مثالی  که تفهیم آن را با مشکل رو به رو می کند  و دبیر  باید لهجه هایی را  به عنوان مثال بیاورد .

×    در همان صفحه باز برای گویش تعریفی ارائه شده ولی بدون مثال و نمونه ای .در سال های گذشته نمونه ای از گویش قمی آورده شده بود که اکنون حذف شده .

×    ودر همان صفحه انواع گویش ها را به چهار دسته تقسیم نموده که باز هم بدون هر گونه مثالی آورده شده است .

&     ارائه ی راهکارهای مناسب :

×    بهتر است که درس با داستانکی آغاز گردد و در ،ن لجه و گویش به کار برود ؛ و در ادامه داخل پرانتز معادل معیار آن آورده شود .)

×    در کنار کلیه ی واژگان کلیدی درس ، جهت تفهیم و درک بهتر آن مثال ها و نمونه هایی ( حداقل یک مثال ) آورده شود .

×    بهتر است برای نشان دادن شکل ها و ویژگی زبان انسان نموداری رسم گردد تا تصویر کلی درس در یک نگاه نمایان

گردد . مانند شکل زیر :

 

ویژگی های زبان انسان

نا بجایی

زایایی

دو ساختی

 

*******************

شکل های زبان انسان

گونه (سبک)

گویش

لهجه

اجتماعی

جغرافیایی

تاری نکات چالشی زبان فارسی

 

·       1- فعل های دووجهی فقط گذرا به مفعول خواهند بود وگذرا به متمم نخواهند بود

 در صورت داشتن متمم ،متمم آن قيدي است.

·       مثال:کاسه شکست

 

·       گربه کاسه راشکست

 

 

·       2- در بحث افعالی که به مسند گذرا هستند این نکته قابل توجه است

 

·       درمثال :پدرم مرا آگاه کرد

 

    فعل (کرد)ساده می باشد وواژه ی آگاه مسند می باشد  چون صفت است.

 

    اما درمثال:خواهرم مرا فراموش کرد

 

   واژه ی فراموش کرد مرکب می باشد  زیرا واژه ی فراموش اسم است

 

   بنا براین این فعل فقط گذرا به مفعول است

  

خی

معیار

رسمی

غیر رسمی


نکته های چالش دار درس 8

فعل امر بدون «ب» "شنو"

بن مضارع

1- هر فعل دو رکن دارد. یک رکن اصلی که هسته است و آن بن فعل (ماضی یا مضارع )است، رکن دیگر شناسه­هاست که شناسه­ها دو نوع­اند، شناسه­ی ماضی (مَ  ی          یم ید    ند) شناسه­ی مضارع (مَ، ی، دَ، یم، ند)

رکن اصلی هسته

بن ماضی

مصدر بدون «ن» "شنید" = مصدر مرخم  می­شنیدیم

بن

 


فعل

                                                          

رکن وابسته

شناسه

مَ           یم

ی          ید

         ند

مَ           یم

ی          ید

دَ           ند

 ماضی

مضارع

 

 

 

 


2- در سوم شخص مفرد ماضی (جز ماضی التزامی) شناسه به­صورت مستتر به­کار می­رود که آن را با  نشان می­دهند.

مثال : می­شنید +

3- شناسه­ها همان نهاد پیوسته هستند که صیغه یا ساخت و یا شخص فعل را نشان می­دهند هر فعل شش صیغه دارد، سه ساخت مفرد و سه ساخت جمع.

4- در ساختن زمان­های ماضی نقلی، ماضی بعید و ماضی التزامی از صفت مفعولی فعل مورد نظر استفاده می­کنیم.

5- طرز ساخت صفت مفعولی به این ترتیب است: بن ماضی یا مصدر مرخم را با ( ه ) ترکیب می­کنیم.

مثال: شنید + ه              شنیده

6- فعل رکن اصلی جمله است و بدون آن هیچ مفهوم و جمله­ای معنا نمی­دهد. ملاک تشخیص فعل، کاربرد آن در جمله است.

7- در ساختن بعضی از زمان­های فعل (ماضی نقلی، ماضی بعید، ماضی التزامی، ماضی مستقبل) از فعل دیگری به نام فعل کمکی استفاده می­کنیم.

فعل­های کمکی عبارتند از:

الف) فعل بود، در ساخت ماضی بعید. مثال شنیده بودند.

ب) فعل است در ساخت ماضی نقلی. مثال شنیده است.

پ) فعل باشم، باشی، ... در ساخت ماضی التزامی. مثال شنیده باشند.

ت) فعل خواهم، خواهی، ... در ساخت مستقبل         خواهند رفت

8- هر فعل یک فعل امر و یک فعل نهی دارد. که هرکدام دو صیغه یا ساخت دارند (دوم شخص مفرد / دوم شخص جمع )

*    فعل امر همان بن مضارع است که در ابتدای آن "ب" افزوده می­شود. ساختن فعل امر سماعی است.

       مثال: بشنو، برو

*    فعل نهی همان فعل امر منفی است که مانع انجام شدن کار می­شود. طرز ساختن فعل نهی به این صورت است که پیشوند «ن» یا «م» را در اول بن مضارع       می­افزاییم مثال: مشنو، نرو

9- برای منفی کردن فعل در زمان­های مختلف در ابتدای فعل­ها از پیشوند منفی­ساز «ن» استفاده می­کنیم. مثال:

                                                                                                                           1- ماضی ساده                               نرفتم

ماضی منفی

                                                                                                               2- ماضی استمراری              نمی­رفتم

                                                                                                               3- ماضی نقلی                   نرفته­ام

                                                                                                               4- ماضی بعید                    نرفته بودم

                                                                                                               5- ماضی التزامی                 نرفته باشم

 

مضارع منفی

                                                                                                               1- اخباری                        نمی­روم

                                                                                                               2- التزامی             نروم

مستقبل منفی         نخواهم رفت

10- در بعضی فعل­ها ساخت سوم شخص مفرد استمراری با دوم شخص جمع مضارع اخباری با هم یکی هستند. مثل:

می­خندید (ماضی استمراری سوم شخص مفرد)                  می­خندید (دوم شخص جمع مضارع اخباری)

 


 

زمان فعل

مضارع

فعل

رکن اصلی جمله

فعل نهی

مستقبل

فعل امر

ماضی

 

بعید

نقلی

التزامی

ساده

استمراری

مضارع التزامی

مضارع اخباری

م   ی  د

یم   ید   ند

اجزای فعل

شناسه­ها

(وابسته)

بن فعل

(هسته)

م  ی 

یم ید  ند

بن ماضی

اجزای فعل

بن فعل

(هسته)

شناسه­ها

(وابسته)

بن مضارع

 

 

 بن ماضی

مستقبل

اجزای فعل

بن فعل

( هسته)

شناسه ها

( وابسته)

فعل کمکی  خواستن

م   ی  د

یم   ید   ند


نکات چالش‌دار درس 10

 


·       1- فعل های دووجهی فقط گذرا به مفعول خواهند بود وگذرا به متمم نخواهند بود

 در صورت داشتن متمم ،متمم آن قيدي است.

·       مثال:کاسه شکست

·        

·       گربه کاسه راشکست

·        

·       2- در بحث افعالی که به مسند گذرا هستند این نکته قابل توجه است

·        

·       درمثال :پدرم مرا آگاه کرد

    فعل (کرد)ساده می باشد وواژه ی آگاه مسند می باشد  چون صفت است.

 

    اما د ‌ر مثال:خواهرم مرا فراموش کرد

 

   واژه ی فراموش کرد مرکب می باشد  زیرا واژه ی فراموش اسم است

 

   بنا براین این فعل فقط گذرا به مفعول است


نکات چالش‌دار درس 11

معایب  و نکات چالش دار درس مقایسه

 

- با مراجعه به متن درس و نگارش آن انتظار می رود که در پایان بحث و در قسمت خودآزمایی های کتاب ، تمرین های کاربردی برای دانش آموزان مطرح  شود تا آنها بتوانند بطور عملی به مقایسه ی بین متون گذشته و جدید بپردازند.

 

- در بحث ارتباط مقایسه با مفاهیم مجرد و غیر ملموس و در پی آن وارد شدن به بحث تمثیل بهتر است  نمونه های بیشتری از کتب گوناگون از جمله :

  قرآن مجید – مثنوی مولانا – منطق الطیر عطارو .... آورده شود.


نکات چالش دار درس 12

1-آوردن بحث گروهی اسمی و نقش های متفاوت آن در جمله در کنار اسم و ویژگی های آن چندان مناسب نیست بهتر است ابتدا درباره ی اسم و ویژگی های آن صحبت شود و بعد در درس جداگانه به گروه اسمی و نقش های متفاوت آن در جمله پرداخته شود .

2-برای نقش های گروه اسمی در جمله در قسمتی از کتاب آورده است در نهاد ، مفعول ، متمم ، مسند و... اول این که آوردن (... ) ضرورتی ندارد چون چیز دیگری نداریم ، دوم اینکه حتما باید قید شود متمم فعل نه متمم .

3-اشاره جزئی به وابسته ها و بعد مطرح کردن آن در خود آزمائی، پیدا کردن هسته را  برای دانش آموزان سخت می کند ، مگر این که معلم در همین درس به تمام وابسته ها اشاره کند که البته این کار اغلب موارد انجام می شود اما در واقع سه درس در یک درس توضیح داده می شود .

4-در خودآزمائی به نمونه ی (( یک گله گوسفند )) اشاره شده است که خود مربوط به ممیز یعنی  وابسته ی وابسته و از درس های سال سوم می باشد پس بهتر است که این نمونه از خودآزمائی حذف شود .

5- مواردی را که به عنوان راه های شناخت اسم نام می برند منطقی و علمی نمی باشد ما می دانیم که مثلا هر کلمه ای را چه اسم ، چه فعل و... می توانیم در جمله ای به کار برده و به آن نقش دهیم .

6-نشانه ی شناس بودن اسم را (( را )) می گیرند درصورتی که این فقط مربوط به زمانی می باشد که اسم، نقش مفعولی داشته باشد البته خود کتاب هم ذکر می کند : مهم ترین نشانه آن در مفعول (( را )) است . پس اگر مثلا اسم نهاد باشد چه ؟

7- در کتاب آمده است یکی از ویژگی های اسم خاص این است که جمع بسته نمی‌شود در حالی که نمونه ای چون ( قرآن ها را بر سر نیزه کردند ) داریم .

8-و اما در بحث ساخت اسم دانش آموز بدون شناخت وندها باید با اسم مشتق آشنا شود .

9-کلمه ی سیاوش در نگاه دانش آموز کلمه ای دو جزئی است و می‌دانیم که قرار است درسال سوم بخواند از نظر اهل زبان بعضی واژه ها مانند همین واژه ساده هستند چون اهل زبان پیشینه ی باستانی را درنظر نمی گیرند پس بهتر است این کلمه حذف شود .

10-در قسمت اسم های مشتق واژه ی خریدار به عنوان اسم مشتق معرفی شده است در حالی که ما می دانیم این واژه صفت است نه اسم .


نکات چالش‌دار درس 13

 

- با وجود اختصاص دادن یک درس به عنوان« با چه خطی بنویسیم»، مطالب ارائه شده درمورد خط کم می باشد.

- با توجه به اینکه  در کتاب های درسی دانش آموزان از سال های قبل هیچ گونه مطلبی راجع به خط و انواع آن نیامده و بر این اساس دانش آموزان اطلاعاتی در مورد خط ندارند، بهتر بوده که راجع به خط تحریری و نسخ و شبه نسخ اطلاعات بیشتری داده می شد در حدی که به اطلاعات عمومی دانش آموزان بیفزاید، اطلاعاتی از قبیل چگونگی پیدایش این خط ها و یا خوشنویسانی که با این خط می نویسند، و..... 

- با توجه به اینکه دانش آموزان از پایه ی اول ابتدایی با نوشتن کم سروکار دارند و همین مطلب سبب ضعف آن ها در املا شده است، و همچنین در مقطع دبیرستان هم ساعتی با عنوان املا نداریم تا ضعف دانش آموزان در نوشتن واژه ها برطرف شود، بهتر بود که ساعتی برای املا در نظر گرفته شود.


نکات چالش‌دار درس 14

 

- با وجود اینکه نمونه های مختلفی از توصیف در انواع مختلف مثل :« وصف گل، توصیف علمی و ......» در کتاب ارائه شده است، اما بهتر بود که حداقل به همراه یکی از این نمونه ها تصویر آن ارائه می شد و سپس توصیف آن تصویر آورده می شد تا دانش آموزان یک نمونه و مثال عینی  و نحوه ی توصیف نوشتن را از نزدیک مشاهده می کردند.


نکات چالش‌دار درس 13 و 14

طرح نكات چالش دار و طرح وارائه راهكار درس های سیزدهم وچهاردهم کتاب زبان فارسی سال اول

پيشرفت علوم و تكنولوژي و جهش علمي در قرن اخير باعث شده تا دنيا در به دست آوري اطلاعات گام هاي بلندي بردارد به طوري كه بشر اين عصر در زمینه ی کسب اطلاعات نبايستي لحظه اي فرصت را از دست بدهد همانطور كه مي بينيم در هر لحظه با یافته هاي جديدي روبرو مي شويم اين امر ممكن نيست مگر بافن آوري اطلاعات.

نسلی كه امروزه با چنين اطلاعات روبرو است  اگر لحظه اي غفلت كند از زمان عقب مي ماند پس نمي توان براي اموزش نسلی كه درهر ثانيه هزاران هزار اكتشاف و اختراع صورت مي گيرد بي تفاوت بود دنيا با سرعت غير قابل تصور رو به سوي كشف مجهولات وکسب تجارب بسيار است حتي لحظه اي را از دست نمي دهد پس براي كسب چنين پيشرفت هايي نياز به مغزهاي فعال و پويا و خلاق است و اين ممكن نيست مگر با يافتن روش هاي مناسب براي آموزش با سرعت و كيفيتي بهتر.

 نسل جديد نبايد زمان را از دست بدهد تا ما دست اندركاران راهي براي اموزش بهتر بيابيم.

بهترين راه آن است كه اين نسل همان طور كه یافته ها را خود تجربه مي كند آموزش را نيز خود تجربه كند برای كسب مطلبي خود جستجو كند تا با ذهن خلاق و پويايي خود بتواند يافته ها را تجزيه و تحليل و به آموزش توام با ابتكار دست يابد .

بدين منظور بهتر است دانش آموز براي هر درس قبل از آموزش خود به جستجو و پژوهش بپردازد و با آموخته هاي قبلي و اطلاعات جديد و پر بار در كلاس درس حاضر شود هر دانش آموز با توجه به خلاقيت هاي خود آموخته ها و تجارب خود را در اختيار ساير دانش آموزان مي گذارد و در انتهاهمگی به نتيجه مطلوب دست مي يابند.

 همچنین بهتر است دروس به صورت طرح يك مسئله براي دانش آموز مطرح شود تشريك مساعي مي تواند نو آوري هايي را به وجود آورد كه نه تنها براي آموزش يك واحد درسي بلكه تمام دروس را توام تحت الشعاع قرار ميدهد و لذت حاصل از اين يادگيري اثر آن آموخته را در تمام عمر باقي مي گذارد و دست يابي به آن زماني است كه کساني كه در زمينه خدمت به علم  تلاش و فعاليت مي كنند با برنامه ريزي دقيق و مؤثر و با در اختيار گذاشتن امكانات آموزشي و حذف ملاك نمره محوري و متد كلاس داري سنتي به سمت باروري و تكامل فكر و عقل اين نسل گام بردارند.

متأسفانه هر جا سخت از سرمايه گذاري پيش مي آيد پيشنهادها مردود و بدون جواب باقي مي ماند و حال آنكه براي هر تغييري نياز به سرمايه گذاري مطلوب ميباشد البته زماني هدفي و طرحي موفق مي گردد كه برنامه ريزي دقيق و آگاها نه پشت آن باشد

چنين تصور مي شد كه انتقال بخش دولتي به بخش خصوصی باعث بالا رفتن كيفيت آموزش ( وسايل كمك آموزش پيشرفته – تربيت و گزينش معلمان فرهيخته و مبتكر برنامه ريزي در تبيين متدهاي جديد آموزشي براي كاركنان آموزشي نحوه اجراي درست برنامه هاي اموزشي- نوع محيط آموزشي از لحاظ كيفي و كمي) سرمايه ها در نحوه ارائه سرويس تفريحي- تغذيه اي نا مناسب از جمله بوفه هاي با سرويس دهي نامطلوب تغذيه اي و بالا بردن توقعات اوليا ء دانش اموز و بسياري از مواردي كه ذكر آن ما را از موضوع و هدف خارج مي سارد. صرف شده است از بين موارد فوق گزينش و تربيت معلماني كه نسل آينده جامعه در دست آنهاست كساني كه در امر پيشبرد كشور در جهت خودكفايي پيشرفت   موثر مي باشند. بيشتر بايستي مد نظر وبررسی قرار گیرند.

معلم خود بايستي مومن مبتكر خلاق باشد  تا بتواندنسلي چنين تربيت نمايد فضاي آموزشي بايستي طوري طراحي شود

كه دانش اموز قادر به فعاليت در كلاس و انتقال مطلب به هم گروه هاي خود باشد.

 تعداد افراد كلاس كه در نقش آموزش بسيار موثر هستند بایستی به ميزان استانداردهاي مطلوب آموزشي باشد و حداقل هر گروه بتوانند از سيستم هاي اطلاع رساني در جهت پژوهش و تحقيق برخوردار باشند و بر اساس آن اطلاعات به شور و مشورت بپردازند اگر چه ممكن است اين نحوه آموزش در ابتدا نواقص و يا بازدهي مطلوبي نداشته باشد و در طي سير آتي نتايج مطلوب آن به عينه براي جامعه آشكار خواهد شد.

 

نكات چالش دار درس سیزدهم زبان فارسی1

بايد توجه داشت که يكي از معضلات مهم براي دانش اموزان نوشتن صحيح كلمات  دردرس املا می باشد.

 نکته ی چالش دار: عدم توجه دانش آموزان به شيوه صحيح املاء كلمات مي باشد.

 علت : عدم وجود تمرين مناسب در زمينه املاء نويسي

راه حل  : 1- از گروه كلمات درس املا يك بار با خط تحريری بنويسيد. 2 - در بين گروه واژه هاي زير گروه هاي نادرست را تصحیح كنيد.

علائم واژه ها-  جذر و مد -   حرم آفتاب -  حله ي ابريشيمين

مظلوميت و ستم ديده گي – فلق و شفق- غمين و مهزون- جذر و مد- قرب و بعد- مشتاق و علاقمند – زنده و ذي حيات- زينت بخش از هار و گل ها – دناعت و پستي- رياحين و گل ها- برگ ثمن – مشاطه ي صبح- لهن قاطع- سور خيال- ظهير فاريابي- شبح نسخ- ضابطين دادگستري- اهرار و آزادگان – نهنج گل-  قصه و استوره – متحير و مبهوت – خطام و پايان – فريا دخوان گزيده ها – محض اطلاع – قواصان رزمنده- مهرمانه و سرّي- سر منزل غايي- قيافه ي عبوس- جذبه ي اسرار آميز- آميخته ععجين

3- با كمك دبير خود از درس خير شر كتاب  متون فارسي 10 گروه كلمه بسازيد.

4-يك دست سازه از گروه كلمه هاي درس بسازید 
مهم­ترین چالش در تدریس  درس 16

         باتوجه به آن چه که در کتاب سال اول و به دنبال آن در کتاب­های سال دوم و سوم در مبحث گروه اسمی خوانده می­شود ، به دانش­آموزان آموخته می­شود که اولین  واژه­ی کسره­دار در یک گروه اسمی که می­تواند وابسته­های پیشین و پسین بگیرد هسته­ی گروه اسمی است.حال با توجه به این تعریف  صفت مبهم «همه» در گروه اسمی «همه­ی انسان­ها» جزء این قاعده قرار می­گیرد و می­توان آن را به خاطر پذیرفتن کسره ، هسته­ی گروه نامید؟ یا ما در تعریف هسته­ی گروه فقط می‌گوییم هسته اسم است  و باید ویژگی­های اسم را داشته باشد و چون «همه» ویژگی ­های اسم مثل جمع یا نکره را نمی­پذیرد پس نمی­تواند هسته­ی گروه واقع شود.

پاسخ: آقایان  «غلامرضا عمرانی و هامون سبطی» در کتاب راهبردهای یادگیری و یاد دهی / جلد 1 / ص59-60/ نظر اول را دارند و واژ­ه­ی «همه» را در صورت کسره­دار بودن ،هسته نامیده­اند ؛ اما نظر بسیاری از متخصصان دیگر دستور هم چون«دکتر حسن انوری» و سایرین بر صفت بودن آن است  چون «همه» ماهیت صفتی دارد نه اسمی.

  این مهم­ترین چالشی است که راهکار آن را اچماع علمای زبان­شناس و دستوردان مؤلف کتب درسی می­دانیم  که حتماً یک نظر واحد را در کتاب­ها ثبت نمایند تا معلمین و دانش­آموزان سردرگم نشوند.  


نقد و تحلیل نکات چالش دار

درس هجدهم: وابسته های پسین زبان فارسی اول

درس هجدهم در مورد وابسته های پسین است هر چند مطالب مفیدی در مورد وابسته های پسین ارائه شده است اما بهتر بود به برخی از ابهامات در مورد برخی وابسته های پسین روشن می شد. نکته اول: مطلبی در مورد نشانه ی وحدت بیان نشده زیرا گاهی مرزی میان نشانه ی نکره (ناشناس) و وحدت کاملاً مشخص نیست و گاهی (ی) وحدت نشانه ی نکره (ناشناس) نیست مانند نخود کیلویی هزار تومان است. (ی) در کیلویی

نکته ی دوم: اقدام خوبی در بیان صفت شمارشی ترتیبی (2) صورت گرفته است اما اشاره ای به صفت پسین (مبهم) نشده است. «مانند روزی دیگر کارها انجام خواهد شد.» متأسفانه این نکته دراین درس ونیزدردروس مربوط به دستور زبان کلیه ی پایه های دبیرستان مطرح نشده است.

نکته ی سوم: در تعریف مضاف الیه آمده است در گروه اسمی هرگاه پس از هسته کسره بیاید و سپس اسمی قرار گیرد اولی را مضاف و دومی را مضاف الیه می‌خوانیم. در زیرنویس شماره (1) آمده است: یا هرچه در حکم اسم باشد.

اولاً آوردن توضیح در زیرنویس مطالب درس گاهی این شُبهه را برای دانش آموز و دبیر ایجاد می کند که این نکته اهمیت درسی چندانی نداشته که به صورت زیرنویس آمده است. ثانیاً هر چه در حکم اسم باشد یک مفهوم کلی است بهتربود در تعریف به طور جامع به موارد اشاره گردد. «هرگاه پس از هسته کسره بیاید و سپس اسم یا ضمیر قرار گیرد.»

نکته چهارم: در (ص 92) ساختمان صفت فاعلی فقط سه مورد از ساختمان و ساختار صفت فاعلی ارائه شده و به برخی ساختارهای پرکاربرد دیگر اشاره ای نشده است از جمله بن مضارع + گار – بن ماضی + گار

اسم + گر و ... در بخش الف: بن مضارع + ـَ نده اشاره ای به صفت های فاعلی مرکب مرخم نشده است و یا لااقل نمونه و مثالی ذکر نگردیده است.

نکته ی پنجم: در مورد ساختار صفت نسبی صرفاً شیوه ی اسم + ی ارائه شده و اشاره ای به ساختار اسم + ین / ینه نشده است.

                                                                                                      آذرنیا

گروه آموزشی ادبیات منطقه 11

نکات چالش‌دار درس 19

نکات چالشی

به نظر من این درس اصلاً چالش ندارد و اگر به این درس اهمیت داده شود دانش آموزان به بالاترین مرحله خلاقیت و تفکر که نوشتن است دست خواهند یافت و می توانند با اعتماد به نفس بالاتر در مسیر زندگی گام بردارند.

لازم به ذکر است باید در این درس به دانش آموز آموخت که چگونه می تواند احساس خود را به بهترین نحو بیان و انتقال احساس کند تا موفقیتی در نوشتن پیدا کند.

 

سيده فاطمه وفايي

منطقه 14

 


نکات چالش‌دار درس20

نکات چالش دار درس:

-        در عبارت شروع درس واژه ی (دیگران) رنگی نوشته شده است در حالیکه در درس و انواع ضمیر اشاره ای به آن نشده است.

-        در بخش (ضمیر اشاره) هیچ توضیحی پیرامون تفاوت و شباهت صفت اشاره با ضمیر اشاره نشده است در حالیکه با ذکر دو مثال باید تفاوت این دو را بیان می کرد.

-        در بخش ضمیر پرسشی بهتر بود مثالهایی روشن برای (چه، چند، کجا و کی) ذکر می شد تا تفاوت این ضمایر با صفت های پرسشی برای دانش آموزان بهتر روشن می شد.

راهکارهای مناسب:

-        بهتر بود واژه ی (دیگران) به کار نمی رفت و یا اشاره ای به ضمیر مبهم نیز می شد.

-        بهتر بود به عنوان یک نکته توضیح داده می شد که : اگر (این، آن) همراه اسم باشد، صفت اشاره و اگر همراه اسم نباشد و به جای یک اسم یا گروه اسمی نشسته باشند ضمیر اشاره گفته می شود. (با ذکر مثال)

-        در رابطه با ضمیر پرسشی نیز، ذکر چند مثال دیگر فهم مطلب را روشن تر بهتر می کرد.


نکات چالش‌دار درس 23

طرح نكات چالش دار

همه‌ي پيشوندهاي «با، به، بي، در » هم مي‌توانند به صورت پيشوند به كار روند و هم به صورت حرف اضافه و همين باعث مي‌شود كه در تشخيص آن‌ها از يكديگر دچار مشكل شويم. در اين‌جا تفاوت ميان حرف اضافه و پيشوند را توضيح مي‌دهيم تا در تشخيص آن‌ها دچار اشتباه نشويم.

پيشوند با كلمه‌ي بعد آميخته مي‌شود و يك كلمه‌ي مشتق را مي‌سازد؛ مانند:

به دقت: دقيق             به سرعت : سريع                   به سختي : سخت                   با عجله : عجول                              در اصل: اصلاً

مي بينيم كه اغلب قيدهاي پيشوندي معادل يك صفت هستند. حال آن‌كه حرف اضافه با متمم آميخته نمي‌شود. مانند؛

 به مدرسه                              به خانه                                با اتوبوس                                    در كيف

نكات چالش‌دار (2)

اگر به كتاب درسي توجه كرده باشيد، قيد به دو نوع نشانه‌دار و بي‌نشانه تقسيم شده است كه هر كدام از آن‌ها نيز انواعي دارند. اما مي‌توان اقسام قيد را به شيوه‌ي ديگري نيز بيان كرد كه بهتر انواع قيد را در بربگيرد:

                                        بي نشانه: كلماتي مانند : هرگز- البته- واقعاً و ....

                       مختص

                                       نشانه‌دار   تنوين‌دار :اصلاً ، ابداً و .....

        قيد                                       پيشوندي : به دقّت، با سرعت    

 


                                      بي‌نشانه    اسم مشترك با قيد؛ صبح، شب

                       مشترك                   صفت مشترك با قيد ؛ خوب، زياد

                                      نشانه‌دار : حرف اضافه+ اسم؛ به كلاس، با اتوبوس

                                                                                                                           گروه آموزشي ادبيات

                                                         منطقه  15
نكات چالش دار درس 24

            چالشهای درس زبان شناسی چیست ؟ (2)

 

-         به جای اصطلاح " ساخت آوایی " به کار بردن " واژه " مناسب­تر است چون قبلاً در باره ی آن اصطلاح توضیحی داده نشده است.

-         اصطلاح " ساخت­های واجی " نیز به جای " واژه " به کار رفته است، که این تنوع اصطلاح مناسب به نظر نمی­رسد.

-         به جای اصطلاح تکواژ که برای دانش آموزان آشنا است " نشانه های زبان " به کار رفته است.

-         در توضیح سطح دوم  مطالعه­ی زبان آمده است؛ بررسی نشانه­های زبان و قواعد ترکیب آنها به منظور ساختن کلمات و عبارات و .... ( که در این میان گروه­­ها ذکر نشده است.)

-         در توضیح بخش صرف، به کلمات ساده و مشتق و مرتب اشاره شده ولی مشتق مرکب ذکر نشده است.

-         در ذکر انواع جمله هیچ توضیحی در مورد انواع جمله نیامده و به جای جمله خبری، جمله بیانی آمده است که مطلوب نیست.

-         در انواع گروه به گروه وصفی اشاره نشده است.

 


نکته ها ی چالش دار درس 25

1- نامه­های رسمی دارای موضوع، عنوان، شروع، پايان و متن قالبی و کليشه­ای هستند و بيش­تر مواقع نمونه­های از پيش نوشته شده . معین دارند.

2- کلمات خاصی در نوشتن نامه­های رسمی و اداری به کار می­رود که محدود هستند.

3- نامه­های رسمی بايد امضا داشته باشند. (گوشه سمت چپ پائين)

4- نامه­های رسمی بايد تاريخ داشته باشند. (گوشه­ی سمت چپ بالای نامه)

5- پيام­ها در موقعيت­ها و مناسبت­های مختلف برای افراد نوشته و فرستاده می­شود. مناسبت­هايي مثل (تبريک، موفقيت، تبريک و يا تسليت)

6- دعوت نامه­ها از افراد مختلف بنا به مناسبت ها نوشته می شود .

7- در نامه­های دوستانه و خصوصی، جملات بيش­تری به کار می­رود و الگوی خاصی ندارد.

8- شروع نامه­های دوستانه قالبی نيست بلکه به دلخواه است.

9- نامه­های دوستانه و خصوصی بيش­تر عاطفی هستند و به همین دلیل تأثير گذارترند.

10- تفاوت نامه های خصوصی و غیرخصوصی در تأثیر مطلوب نامه های خصوصی است چون دور از تصنع است .

11- نامه های دوستانه جملات بیشتری دارند .


نامه

رسمی و اداری

خصوصی و دوستانه

صميمی هستند

به دلخواه نوشته     می­شود

تقليدی نيستند

قالبی نيستند

 

امضا

ويژگی­های نامه­های رسمی

نامه­های اداری

دعوت نامه

پيام (تبريک، تسليت، تشکر)

 

قالبی

تاريخ

خلاصه

صريح

نام، نشانی، تلفن

جملات بیشتری دارند .

نکات نامه های خصوصی

تناسب طول نامه             با نوع مناسبت

سند اخلاقی

پایدارتر از گفتار

تهیه پیش نویس

رعایت اعتدال

زبان معیار

 نکته ها ی چالش دار درس 26

 

نکته ی چالش برا نگیز درس "گروه کلمه " :

 

   دانش آموزان همواره می پرسند :" چرا ما باید در میان گروه کلمه های فارسی ترکیب های عربی را هم بیاموزیم ؟ "

 

 ترکیب هایی چون :"جل جلاله وعم نواله " یا "بحق الحق واهله "و. . . بهتر است از املای فارسی برداشته شود .آنها در کتاب های عر بی این گونه

 

ترکیب ها را بررسی  می کنند  پس بگذاریم ذهن بچه ها در دستور زبان فارسی بیشتر درگیر ترکیب های فارسی باشد .

 

[ شنبه سوم دی 1390 ] [ 13:36 ] [ الهام حقگو ]

[ ]

طرح درس سالانه زبان فارسي 1
طرح درس سالانه
طرح درس سالانه درس زبان فارسی یک

مهر

‏ هفته ی‏ اول :درس اول زبان

هفته ی دوم : درس دوم جمله /بیاموزیم

هفته ی سوم :درس سوم مروری بر نگارش دوره ی راهنمایی/بیاموزیم

هفته ی چهارم : درس چهارم جمله واجزای آن ‏آبان

‏‏ هفته اول: درس پنجم ویرایش

هفته دوم:درسهای ششم وهفتم شکل های زبان /چرا املا می نویسیم؟‏/بیاموزیم

هفته ی سوم:درس هشتم ویژگی های فعل (1)/بیاموزیم

هفته ی چهارم درس نهم نگارش علمی ، نگارش ادبی/بیاموزیمآذر

‏ ‏ هفته ی اول :درس دهم ویژگی های فعل(2) 3.گذر : ناگذر وگذرا/بیاموزیم

هفته ی دوم: درس یازدهم عنوان ، مقایسه/بیاموزیم

هفته ی سوم: درس ‏دوازدهم گروه اسمی (1)/بیاموزیم

هفته ی چهارم : درس سیزدهم وچهاردهم با چه خطی بنویسیم ؟ توصیفدی

‏ ‏ هفته ی اول : دوره وآماده سازی دانش آموزان برای امتحانات ‏

هفته ی دوم،سوم وچهارم امتحانات دی ماه

بهمن

‏ ‏هفته ی اول ‏: درس پانزدهم زبان شناسی چیست؟/ بیاموزیم

هفته ی دوم: درس شانزدهم گروه اسمی(2) وابسته های اسم

هفته ی سوم: ‏ درس هفدهم ساده نویسی (2)/بیاموزیم

هفته ی چهارم: درس هیجدهم گروه اسمی( 3) وابسته های پسین/بیاموزیماسفند

‏‏ ‏هفته ی ‏ اول: درس ‏ خاطره نویسی/یادداشت های روزانه

‏ ‏هفته ی دوم :درس بیستم ضمیر/بیاموزیم

‏ ‏هفته ی سوم: درس بیست ویکم چه کلمه ای اهمیت املایی دارد؟/بیاموزیم

‏ ‏هفته ی چهارم: درس بیست ودوم نامه نگاری (1)‏/بیاموزیمفروردین

‏ هفته ی ‏ اول ودوم ‏ تعطیلات عیدنوروز تعطیلات عید نوروز

‏‏ ‏هفته ی سوم: درس بیست وسوم گروه قیدی

‏ ‏هفته ی چهارم: درس بیست و چهار زبان شناسی چیست؟

(2)/بیاموزیماردیبهشت

‏ ‏‏ هفته ی ‏ اول: ‏ درس بیست وپنجم نامه نگاری (2) نامه به دوستان ونزدیکان/ بیاموزیم‏

هفته ی دوم: درس بیست وششم گروه کلمه چیست؟

هفته ی سوم: درس بیست وهفتم نقش نما /بیاموزیم

هفته ی چهارم: درس بیست وهشتم خلاصه نویسی
[ شنبه سوم دی 1390 ] [ 11:53 ] [ الهام حقگو ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه